Om

Her lægge indslag fra

medlemmer og bestyrelsen.

RISIKOSTYRINGSPLAN KØGE BUGT KØBENHAVN

 

Sikring af Kalveboderne kan gøres uafhængig af de øvrige valg af sikringsmetoder ved etablering af sluseporte ved Sjællandsbroen.

 

Forslag til stormflodssikring af Kalveboderne.

Det er fra Københavns Kommune et ønske, at højvandssikringen placeres syd for Kalvebodbroerne.

Her vurderes det mest hensigtsmæssigt at udføre en dæmning, ca. 150 m syd for disse. Der regnes med 2 åbninger med en bredde af 50 m, svarende

til de to åbninger under broerne. Herved ændres der ikke væsentligt ved vandgennemstrømningen og især vandudskiftningen i Kalvebodernes.

 

AUGUST 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE

link: http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/files/forslag/Risikostyringsplan%20for%20Koge%20Bugt%20Kalveboder.pdf

Copyright © All Rights Reserved